Pro školy

Chcete zpestřit výuku dětem i sobě? Nemusíte s celou třídou složitě cestovat, připravíme vše přímo ve vaši škole… Kromě Vědnice nabízíme Projektový den na škole, který je koncipován pro jednu třídu na a věnuje se tématu více do hloubky.

Jste škola v okolí Beskyd a hledáte zajímavý program pro své žáky? Nabízíme vám

Vědnice – interaktivní výstava Projektový den
 

Více témat více skupin za dopoledne.

Vědnici tvoří několik stanovišť věnovaným různým tématům (viz. seznam expozic). Za dopoledne stihneme výstavou provést 5 tříd.

 

Jedno téma, jedna skupina za dopoledne.

Projektový den vychází z požadavků Šablon. Je zaměřen na jednu skupinu žáku, která do hloubky prozkoumá jedno téma.

Naučná stezka

Vědnici tvoří několik stanovišť věnovaným různým tématům (viz. seznam expozic). Za dopoledne stihneme výstavou provést 5 tříd.

Nejraději pořádáme Vědnici venku, na školním hřišti. Změna prostředí, čerstvý vzduch a sluníčko všechny osvěží a je to jednodušší z hlediska organizace. Samozřejmě v případě nepřízně počasí se přizpůsobíme nabízeným prostorům.

Jak staré děti?

Snažím se, aby naše programy byly maximálně univerzální. Aby zaujaly jak děti tak dospělé. Výklad se přizpůsobuje znalostem návštěvníků. Uvedu příklad:

Váží-li se na vahách předškoláci, řešíme kdo je těžší, kdo lehčí a komu přidat závaží, abychom váhu vyrovnali. Váží-li se děti prvního stupně, hledáme rovnosti, které zapisujeme pomocí rovnic. Váží-li se děti druhého stupně, ověřujeme si na vahách matematické principy, jenž užíváme při úpravách rovnic. U středoškoláků se můžeme dotknout tématu binárních relací.

Chceme aby Vědnice byla maximálně srozumitelná pro všechny. Proto volíme raději témata, které dokážeme natolik zjednodušit, že není třeba předchozích znalostí. A přesto přinesou mnohým nové poznatky, nebo alespoň podnět k zamyšlení.

Financování

Počítáme-li na třídu 30 dětí, provedeme výstavou za dopoledne 150 dětí. Rozpočítáme-li náklady (viz.ceník) osobu, dostáváme se na vstupné 20 Kč/osobu.

Vědnice spadá do aktivit podporovaných dotačním programem MŠMT – Šablony II. Konkrétně jde o tyto aktivity:

  • Tandemová výuka na ZŠ (2.II/10) – tím že pedagog doprovází třídu, vzniká perfektní příležitost pro tandemovou výuku.
  • Nové metody ve výuce na ZŠ (2.II/12)
  • Projektový den ve škole (2.II/19)
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ (2.II/14)