Pro školy

Chcete zpestřit výuku dětem i sobě? Nemusíte s celou třídou složitě cestovat, Vědnici připravíme přímo ve vaši škole…

Jste škola v okolí Beskyd a hledáte zajímavý program pro své žáky?

Vědnici tvoří několik stanovišť věnovaným různým tématům (viz. seznam expozic). Za dopoledne stihneme výstavou provést 5 tříd.

Nejraději pořádáme Vědnici venku, na školním hřišti. Změna prostředí, čerstvý vzduch a sluníčko všechny osvěží a je to jednodušší z hlediska organizace. Samozřejmě v případě nepřízně počasí se přizpůsobíme nabízeným prostorům.

Jak staré děti?

Snažím se, aby byla Vědnice maximálně univerzální. Aby zaujala jak děti tak dospělé. Výklad se přizpůsobuje znalostem návštěvníků. Uvedu příklad:

Váží-li se na vahách předškoláci, řešíme kdo je těžší, kdo lehčí a komu přidat závaží, abychom váhu vyrovnali. Váží-li se děti prvního stupně, hledáme rovnosti, které zapisujeme pomocí rovnic. Váží-li se děti druhého stupně, ověřujeme si na vahách matematické principy, jenž užíváme při úpravách rovnic. U středoškoláků se můžeme dotknout tématu binárních relací.

Chceme aby Vědnice byla maximálně srozumitelná pro všechny. Proto volíme raději témata, které dokážeme natolik zjednodušit, že není třeba předchozích znalostí. A přesto přinesou mnohým nové poznatky, nebo alespoň podnět k zamyšlení.

Orientační harmonogram

7:00 – 8:00 – Příjezd a příprava výstavy

8:00 – 8:45 – Třída č.1

8:45 – 9:30 – Třída č.2

9:30 – 10:15 – Třída č.3

10:15 – 11:00 – Třída č.4

11:00 – 11:45 – Třída č.5

12:00 – 13:00 – Úklid a odjezd

Financování

Počítáme-li na třídu 30 dětí, provedeme výstavou za dopoledne 150 dětí. Rozpočítáme-li náklady (viz.ceník) osobu, dostáváme se na vstupné 20 Kč/osobu.

Vědnice spadá do aktivit podporovaných dotačním programem MŠMT – Šablony II. Konkrétně jde o tyto aktivity:

  • Tandemová výuka na ZŠ (2.II/10) – tím že pedagog doprovází třídu, vzniká perfektní příležitost pro tandemovou výuku.
  • Nové metody ve výuce na ZŠ (2.II/12)
  • Projektový den ve škole (2.II/19)
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ (2.II/14)