Vědnice

Vědnice je přehlídka různých zařízení, poznatků a praktických vědomosti. Několik stanovišť je věnováno různým tématům. Na nich si návštěvníci mohou vyzkoušet a ověřit své teoretické poznatky. Součásti výstavy jsou komentované prohlídky.

 

Seznam expozic

Cílem výstavy je, aby si návštěvníci mohli osahat, vyzkoušet a ověřit teoretické poznatky. Podomácky vyrobené exponáty jsou proto navrženy buď dostatečně betelně – aby vydržely nápor dětí, nebo dostatečně levně – aby v případě jejich likvidace, nedošlo k velké škodě.

Tímto počinem, chci děti nakazit zvědavosti a touhu experimentovat a probudit v nich víru ve vlastní schopnosti.

Vědnici tvoří několik stanovišť, věnovaným různým tématům (meteostanice, váha, světové strany, čerpadla,…). Navštěvníci se mohou po stanovištích pohybovat volně a číst si popisky, nebo se připojit ke komentované prohlídce. Většinou sestavujeme Vědnici ze čtyř až pěti témat. Pak se komentovaná prohlídka vleze do jedné hodiny a rovněž množství informací je pro návštěvníky únosné.

Zvládneš to

Z každé expozice si návštěvnici odnesou poznatek, jak jednoduše a levně (recyklací) něco vyrobit. Například na stanovišti meteostanice se děti mimojiné dozví, jak si mohou doma vyrobit teploměr a na jakém principu funguje. Zjistí něco o teplotní roztažnosti a mohou si jí rovnou vyzkoušet – zastíněním teploměru sledovat, jak rychle reaguje hladina v trubičce.

Souvislosti

Snažím se, aby termín použitý v jedné expozici byl vysvětlen v jiné. Např. když se u teploměru zmiňuji o objemu, jiná expozice je věnována objemu samotnému. To proto aby dětem zpětně docvakaly souvislosti. Jsem však omezena časovou náročností a tedy i počtem expozic a ne vždy se do nich vlezu, tak jak bych chtěla.